ÖTV

Őszi Tenyészvizsga (ŐTV) vizslafajták részére

I. Általános rendelkezések

 1. A vizsga célja: megállapítani a fiatal vizsla természetes, örökletes adottságait, különös tekintettel a vadászaton való rátermettségre, amelyek, mint a jövendő tenyészvizslánál nagy figyelmet érdemelnek. Fontos az idegrendszeri szilárdság ismételt vizsgálata is.
 2. A vizsla vadászatba való bevezetése mezőn és vízen erre az időre már befejeződik. Így a kiképzés már gyakran fedi a természetes adottságokat. A bíróknak ezért különösen nagy figyelmet kell szentelni az örökletes tulajdonságok kifejeződésére.
 3. A vizsga rendezésének során törekedni kell arra, hogy szárnyas vadban és nyúlban gazdag terület és kellő nagyságú náddal benőtt vizes terület álljon rendelkezésre, mely utóbbiban a vizsla úszni tud.
 4.  Amennyiben egy bírói kör az összes feladatot bírálja, legfeljebb 8 kutyát lehet beosztani egy csoportba.

II. A feladatok ismertetése

1. Orrhasználat, orrjóság (6)

A kutya orrjóságát a teljes mezei munka során kell értékelni. Az elbírálásnál figyelembe kell venni: milyen távolságról észleli a kutya a vadat; hogyan használja a szelet, a keresés irányát, a terepadottságokat, a szél erősségét, a levegő nedvességtartalmát és hőmérsékletét, a vad fajtáját; a magabiztosságot a jelzésekben; valamint a kutya reagálását olyan vadnyomokra, ahonnan nem látta a vadat szökni, illetve menekülni.

A nyúl kihagyása nem jelenti azt, hogy a kutyának biztosan rossz az orra.

Azt a távolságot, ahonnan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni (inkább azt, milyen távolságra jelzi).

Jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogy a vizsla mindig a szélre fordul, fejtartását a jó szélirány felé igazítja, tempóját az orrjósághoz, az adott terepadottságokhoz szabja. Fejét a keresés közben magasan tartó vizslának mindig jobb az orra, mint a talajt állandóan szimatoló, csapázgató vizslának.

Az orr elbírálásához alapos megfigyelés, tudás és tapasztalat szükséges. A végső értékelés megállapításánál figyelembe kell venni az “elveszett vad megkeresése légszimattal” feladatnál tett, orrjóságra vonatkozó megjegyzést.

Hibák:

 • A vad megközelítése kis távolságra jó széllel.
 • A vad kihagyása vagy ha beleszalad a vadba.
 • Stabil állás vad nyomán, fekvőhelyén, stb.
 • Állandó földön szimatolás, csapázgatás, alacsony fejtartás.

2. Keresési mód (5)

A megfelelően gyors, egyenletes tempójú, tervszerű. céltudatos, kitartó keresés a követelmény, túlnyomórészt vágtában – de legalább ügetésben -, magas fejtartással, állandó orrhasználatot és vadászszenvedélyt tükrözően. A keresési stílus összetevője a harmonikus, fajtára jellemző mozgás és fejtartás is. A gyorsabb keresés előny mindaddig, amíg a tempó összhangban van a körülményekkel, és nem megy az eredményesség (a vad megtalálása) rovására. A keresésnek tükröznie kell a vadászszenvedélyt és a találni akarást. Lekeresetlen terület lehetőleg ne maradjon, a fordulókat a szélhez igazítsa. Megfelelő körülmények esetén a kb. 80-100 lépés távolság elvárható a 4-es osztályzathoz. Minimális követelmény az 50-60 lépés keresési szélesség. A keresés időtartama minden kutyánál legalább 10 perc legyen, de a hiteles bírálat érdekében ezt a bírók meghosszabbíthatják néhány perccel.

Hibák:

 • Tervszerűtlen keresés
 • Csak homlokszéllel (előre) keresés.
 • A vezetőhöz túlzott kötődés vagy a kapcsolat hiánya, lassú mozgás.
 • Keresés orrhasználat és találni akarás nélkül.

3. A vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (4)

Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyértelműen jeleznie kell.
A jelzés után, a szituáció és a vad viselkedésének függvényében a kutya vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat határozottan állja. Állás után, ha a vad előtte fut, utána kell húznia úgy, hogy őt a gazdája követhesse. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetője előtt, kifejezően, határozottan dolgozzon, lehetőleg mindig maradjon kapcsolatban a vaddal.

A kutya vezetője nem előzheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve ha a bíró a meglapuló vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra történő biztatás vagy a kutya csitítása.

Hibák:

 • túl gyors utánhúzás
 • vad kinyomása parancs nélkül
 • utánhúzás hiánya
 • ha nem lesz meg a vad.

4 . A vadmegállás (5)

Keresés közben a kutyának a talált vadat annyi ideig kell nyugodtan, biztosan és a fajtára jellemző módon állnia, amíg a vad föl nem kel, vagy fel nem keltik.

Vadnyomot, fekhelyet a kutyának csak rövid állással szabad jeleznie. A bizonyíthatóan háromszori vad kihagyás (vad meg nem állás) 0-val osztályozandó.

Hibák:

 • rövid, nem biztos állás
 • a vad idő előtti felrebbentése
 • üres állás
 • ha parancsra áll
 • a vad megtagadása (nem állja meg, elfordul és továbbmegy a megtalált vadtól)

5. Viselkedés vadkelésre (3)

A kutya a gazdája által felkeltett, vagy menekülő szárnyas vagy szőrmés vad kelésére viselkedjék nyugodtan, maradjon helyben. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezető egy parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezető 6-8 lépésen belül leállítja.

Hibák:

 • a menekülő szárnyas vad után perdül vagy ugrik
 • engedetlenség
 • egészséges szárnyas vad megfogása
 • ha a kutya szőrmés vadat üldöz, de a gazdája parancsára abbahagyja, legfeljebb 3-as osztályzatot kaphat
 • ha a kutya élő szőrmés vadat fog (nyúl, üregi nyúl), legfeljebb 2-es osztályzatot kaphat
 • többszöri utánperdülés és vadűzés, valamint többszöri élővad megfogás esetén 0 az osztályzat

6. Viselkedés lövésre (3)

Vizsgán a vadat nem lőjük meg. A lövés után a kutyának nyugodtan kell viselkednie, helyben kell maradnia. A feladat akkor ér véget, amikor a bíró utasítására a vezető pórázra veszi a kutyáját. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezető egy parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezető 6-8 lépésen belül leállítja. Lövésfélő vagy lövésérzékeny kutya a vizsgából kizárandó.

7. Engedelmesség mezőn, vezethetőség (3)

Ezt a feladatot a teljes mezei keresés során kell bírálni. A kutya kéz és/vagy hangjelre reagáljon, és hajtsa végre vezetője parancsát.

A vezethetőség a vezető és a vizsla közötti együttműködés feltétele. Ezt is beszámítjuk az engedelmesség osztályzatba.

A vezethetőség fejezi ki a vizsla irányíthatóságát, az állandó kapcsolattartást a vezetővel, valamint az állandó készenlétet a vezető parancsainak teljesítésére. Az engedelmesség a jó kiképzés kifejezője, előfeltétele a vadászati használhatóságnak. Az osztályzat megállapításánál figyelembe kell venni az 5. 6. feladatnál nyújtott teljesítményt is.

8. Lőtt vad megkeresése légszimattal (4) Idő: 15 perc

A légszimattal keresés lényege, hogy a kutya a bárhol megtalált, kihűlt vadat felvegye, és a vezetőjéhez vigye.

Ezt a gyakorlatot növényzettel borított területen végezhetjük el, egy kihűlt szárnyas vad kihelyezésével.

A vezető a kutyáját 50 méterről, a bírók által kijelölt helyről keresésre küldi. A vizsla önállóan, lehetőleg irányítás nélkül végezze munkáját. (Ha a kutya lényegesen elhagyja a képzeletben kijelölt keresési területet, a vezető visszairányíthatja oda – ez nem jelent hátrányt az értékelésnél).

4-es osztályzatot akkor kap a kutya, ha a körülmények között elvárható gyorsasággal teljesíti a feladatot. Hiba, ha túl sokat kell irányítani, buzdítani. Amennyiben a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, véglegesen 0 osztályzatot kap.

A bíró a munka során figyelje meg a kutya orrjóságát, orrhasználatát is, és tegyen erre vonatkozó megjegyzést a bírálati lap megfelelő rovatába.

9. Lőtt vad elhozás (3)

A korrekt elhozás követelmény, de az átadáskor egy parancs adható.

10. Szárnyas vonszalék kidolgozása (4) Idő: 5 perc

A szárnyas vonszalékot 150 méter hosszan, két töréssel húzzuk. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

11. Szárnyasvad elhozás (3)

A korrekt elhozás és átadás követelmény, de az átadáskor egy parancs adható. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

12. Nyúlvonszalék kidolgozása (4) Idő: 10 perc

A nyúlvonszalékot 300 méter hosszan, két töréssel húzzuk. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

13. Szőrmés vad elhozás (3)

A korrekt elhozás és átadás követelmény, de az átadáskor egy parancs adható. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

14. Kajtatás nádban, lőtt vizivad megkeresésével (4) Idő: 10 perc

A feladat lényege, hogy a kutya a kijelölt szakaszt keresse át, hogy az onnan kinyomott, felkeltett vadat a vadász lelőhesse, illetve találja meg az oda esett lőtt vadat.

A bírók egy lőtt kacsát előzőleg bedobnak a nádasba, és a kutya indítási helyét úgy határozzák meg a terep nehézsége függvényében, hogy a kutyának kb. 5-6 percet kajtatnia kelljen.

A kutyának gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelő szélességben és mélységben (mély vízben lévő nádrészeket is beleértve) módszeresen kell átdolgoznia. A kutya dolgozzon önállóan, de vezetőjével maradjon kapcsolatban. A kutya élénkítése és csendes irányítása nem hiba. A vezető követheti kutyája munkáját a nád szélénél. Ha a kutya kijön a nádból, a vezetője utasítására vissza kell fordulnia. A megtalált vadat fel kell vennie, el kell hoznia és szabályosan át kell adnia a vezetőjének. Amennyiben a vad megtalálásáig a kutya nem kajtatott legalább 5 percet, a bírók utasítást adnak a munka folytatására. Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani.

Hibák: az önállótlan munka, túl gyakori vagy túl hangos bíztatás, ha kikerül a kézből, és nem tart kapcsolatot vezetőjével, ha nem keresi át a rendelkezésre álló területet, ha nem találja meg vagy nem hozza el a vadat.

A vad szintidőn belüli meghozása nélkül a feladat értékelése 0, azonban, amennyiben a bírók úgy ítélik meg a körülményeket és a terep nehézségét, további 5 perc munkaidőt engedélyezhetnek, egy új vad bedobásával.

A vad elhozását és átadását a 14. feladatnál kell értékelni.

15. Kajtatás élő kacsa után (5) Idő: 20 perc

A kutya feladata a vadászat során szárnyazott, vízre eső kacsa nyomának követése és lehetőleg puska elé hajtása.

A vezető a bíró által megjelölt helyről indítja, vagy ha az a vizen van, odairányítja kutyáját, akiknek a kacsa nyomát követnie kell. Ha megtalálta a vadat, azt hajszolnia kell a feladat befejeztéig. Nem feladat az élő kacsa feltétlen elfogása, ezért amint a kutya üldözi a kacsát, az első adandó alkalommal a bíró adjon utasítást a lövésre.

Ha a kutya biztosan követi a kacsa nyomát, a rendelkezésre álló időt végigdolgozza, de a kacsa nem kerül terítékre, 4-es osztályzatot kaphat.

Ha a kacsa nem kerül terítékre, a lövést és a mélyvízi elhozást külön feladatként kell elvégezni.

Hibák: Érdeklődés nélküli kajtatás. Többszöri kijövés a vízből. Azok a kutyák, amelyek az úszónyomot nem veszik fel, illetve a kacsa őket nem érdekli; nem mennek a mélyvízbe, az általuk látott kacsát gazdájuk parancsára sem követik: 0 osztályzatot kapnak.

16. Lőtt kacsa elhozása mély vízből (3) Idő: 5 perc

A bíró a kacsát kb. 15-20 méterre a mély vízbe dobja. A kutya a kacsa bedobását láthatja. Amikor a kutya a vízben úszik a kacsa felé, a kacsa mellé kell lőni. A kutyának a kacsát hoznia kell, és szabályosan átadni (egy parancs adható).

Ha a kutya a lövésre visszafordul, vezetője parancsára sem megy újra a kacsáért és a vízből kijön, a kutya a vizsgából kizárandó.

17. Irányíthatóság, engedelmesség a vízben (3)

A bíró utasításának megfelelően a vezető küldje kutyáját előre, parancsra változtasson irányt, és tudja tovább küldeni.

A kutyának a parancsokat készségesen és gyorsan kell végrehajtani.

III. A vizsga értékelése

Az értékelés az alábbi minősítési táblázat szerint történik

Feladat
Érték szám
I.
II.
III.
díjhoz szükséges pontszám
1. Orrhasználat, orrjóság
6
3
3
2
2. Keresési mód
6
3
3
2
3. A vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás
4
3
2
1
4. Vadmegállás
5
3
2
2
5. Viselkedés vadkelésre
3
3
2
1
6. Viselkedés lövésre
3
3
2
1
7. Engedelmesség mezőn
3
3
2
1
8. Lőtt vad megkeresése légszimattal (feltétlen elhozás)
4
3
2
1
9. Lőtt vad elhozása
3
3
2
1
10. Szárnyas vonszalék kidolgozása
4
3
2
1
11. Szárnyas vad elhozása
3
3
2
1
12. Erdei nyúl vonszalék
4
3
2
1
13. Lőtt nyúlelhozása
3
3
2
1
Mezei munka összesen:
14. Kajtatás nádban
5
3
2
1
15. Kajtatás élő kacsa után
6
3
2
1
16. Lőtt kacsa elhozás mély vízből
3
3
2
1
17. Irányíthatóság, engedelmesség vízben
5
3
2
1
Vízi munka összesen:
MINDÖSSZESEN: