Weimari vizsla

WEIMÁRI VIZSLA

A fajta rövid története (áttekintés)

A weimari vizsla eredetéről számos elmélet áll fenn. Biztos csak annyi, hogy akkoriban a weimari komoly nyomkereső ösztönnel rendelkezett. Már a XIX.sz. első harmadában a weimári udvarnál igen kedvelt kutya volt.
A századunk közepéig a tenyésztés csaknem kizárólag a hivatásos vadászok és erdészek kezében volt, akik a teljesítmény alapján tenyésztették, főleg Közép-Németországban, de mindenek előtt Weimarban és Thüringia környékén. Amikor a nyomkereső kutya érdektelenné vált, ezeket a kutyákat a vizslákkal keresztezték, és így tenyésztették tovább.
Kb.1890-től tervszerűen tenyésztik és törzskönyvezik őket. A rövidszőrű weimari mellett, ha elszigetelten is, a századforduló tájékán a hosszúszőrű változata is feltűnik. A weimarit a törzskönyvezése óta tisztán tenyésztik, így lényegében mentes maradt az idegen fajtákkal, mindenek előtt a pointerrel való kereszteződéstől. Ezzel a Weimaraner a legrégebbi német vizsla fajta, melyet kereken 100 év óta tisztán tenyésztenek.

Babiczky Attila

A weimari vizsla FCI standard: FCI Standard Nr.99 / 1999.03.12 / D.

Származás: Németország
Az érvényes és eredeti standard dátuma:  1990..02.27.
Alkalmazás: Sokoldalú vadász-, munkakutya (vizsla)
FCI csoport beosztás: VII. Fajtacsoport Vizslák
Sekcio 1.1  Kontinentális vizslák
Munkavizsgára kötelezett

Általános megjelenés
Vadász- munkakutya a közepestől a nagy termetig. Célszerű munkatípus, szép formájú, inas, erőteljes izomzattal. A nemi jellegnek kifejezettnek kell lennie.

Arányok
A törzs hossza a marmagassághoz kb. 12 : 11
Az orrhegytől a stopig valamivel hosszabb, mint a stoptól a fejbúbig
A távolság a könyököktől a mellső lábközépcsontig kb. megegyezik a könyökök és a mar távolságával

Viselkedés, jellem
Sokoldalú, engedelmes, szilárd jellemű és szenvedélyes vadász- munkakutya. Szisztematikus, kitartó nyomkereső, nem túl heves temperamentummal. A szimata kimondottan jó. Támad a dúvadra, a vadra, esetleg emberre is, de nem agresszív. Nagyon megbízható a vadállásban és a vízimunkában. Figyelemre méltó hajlama van a lövés utáni munkára.

Fej, koponya
Agykoponya: Harmónikus a testmagassággal és az arcorri résszel. A kanoknál szélesebb, mint a szukáknál, a koponya szélessége azonban mindkettőnél arányban van a fej teljes hosszával. A homlok közepén a homlok árok található.

A fejbúb enyhén vagy mérsékelten kifejezett. A szemek mögött a járomcsont jól követhető.
Stop:  A stop alig kifejezett

Arcorri rész
Orrtükör:
 Nagy, az állkapocs fölé ugró. Sötét hússzínű, mely hátrafelé fokozatosan szűkül.
Fang: Hosszú és különösen a kanoknál erőteljes, profilból szinte szögletesnek tűnő. A fang és a tépőfog tájék kb. egyformán erőteljes. Az orrhát egyenes, néha kissé ívelt, de nem lefelé hajló.

Ajkak: Az ajkak mérsékelten fedik az alsó ajkakat, a szájpadlás és ajkak hússzínűek. A szájzugban apró ráncolat.
Állkapocs/fogak: Erőteljes állkapcsok. Korrekt és komplett fogazat, ollós harapás, egyenletes erős fogak.
Pofák: Izmos és jól fejlett. „Száraz fej.”
Szemek: A sötéttől a világos borostyánszínig, intelligens tekintet. Kölyökkorban égszínkék. Kerek, alig ferdén illesztett. Feszesen simuló szemhéjak.
Fülek: Széles és meglehetősen hosszú, kb. a szájzugig érő. Magasan és keskenyen tűzött, az alsó széle lekerekített. Figyelő állásban előre forduló, redős.
Nyak: Nemesen hordott, ívelt felső vonalú. Izmos, majdnem kerek, de nem túl rövid, száraz. A vállak felé erősödő, harmonikus átmenetet képezve a hátvonal és mellkas felé.
Törzs: Felső vonal: A felső vonal, az ívelt nyakvonaltól a jól fejlett maron át a relatív hosszú, feszes hátvonal felé harmonikusan húzódik.
Mar: Jól fejlett.

Hát: Feszes, izmos, a hát nem nyerges. A far nem túlnőtt. A kissé hosszabb hát nem hiba, a fajtajellegnek megfelel.
Far: Hosszú és mérsékelten ferdén illesztett medence.
Mellkas: Erőteljes, de nem túlzottan széles, -a mellkas mélység szinte a könyökökig ér-, és megfelelően hosszú. Jól ívelt és hosszú bordák, nem dongás. Az előmell jól fejlett.
Alsó vonal: Enyhén felfelé ívelt, de a has nem felhúzott.
Farok: A farok tűzése kevéssel a hátvonal alatt található nem úgy mint más hasonló fajtáknál. A farok erőteljes és dús szőrzettel fedett. Nyugalmi állásban lefelé lógó, figyelőállásban és munkában vízszintesen vagy annál magasabban hordott.

Végtagok

Mellső végtagok
Általános:
 A lábak (magasak), inasak, egyenesek és párhuzamosak, de nem szélesre állított.
Lapocka: Hosszú, ferdén illesztett. Erőteljesen izmolt. A lapocka a felkarral jól szögelt.
Felkar: Ferdén illesztett, megfelelő hosszúságú és erőteljes.
Könyökök: Szabad és egyenes. Sem befelé sem kifelé forduló.
Alkar: Hosszú és egyenes.
Mellső lábtő: Erős, feszes.
Mellső lábközép: Inas, enyhén ferdén állított.
Mancsok: Erőteljes. Egyenes a test közepéhez párhuzamosan állók. Szorosan zárt és jól ível ujjak. A hosszabb középső lábujj a fajtára jellemző, és így ez nem hiba. A körmök színe a világostól a sötétszürkéig lehetséges. A talppárnák jól pigmentáltak, érdesek és tömörek.

Hátulsó végtagok
Általános:
 A lábak (magasak), inasak, ill. jól izmoltak. Párhuzamosak, sem kifelé sem befelé nem fordulók.
Comb: Megfelelően hosszú, erőteljes és jól izmolt.
Térd: Erőteljes és feszes.
Lábszár: Hosszú, nagyon inas.
Hátulsó lábközép: Inas, szinte merőleges
Mancsok: Erőteljes, tömör, farkaskörmök nélkül. Egyébként, mint a mellső mancsok.

Mozgás
A mozgás valamennyi jármódban tértölelő és folyamatos. A hátulsó és mellső lábak párhuzamosak. A galopp hosszú és lapos. Ügetésben a hát nyugodt. A poroszkálás nem kívánatos.

Bőr
Erőteljes. Jól, de nem túl feszesen simuló.

Szőrzet

Rövidszőrű: Rövid (de hosszabb és sűrűbb, mint más hasonló fajtáknál), erős, nagyon dús, simán simuló fedőszőr. Aljszőr nélkül, vagy kevés aljszőr.
Hosszúszőrű: Puha, hosszú fedőszőr, aljszőr nélkül vagy kevés aljszőrrel. Sima vagy enyhén hullámos. A fültőnél a szőr hosszan omló. A fülvégeken a bársonyos szőrzet megengedett. A szőr hossza az oldalakon 3-5 cm, a nyak alsó részén, a szügyön, a hason valamivel hosszabb. A mellső végtagokon „zászlók”, a hátulsókon pedig „nadrág”, a végtagok alsó részén már kevésbé hosszú. A farok szép zászlóval ellátott. Az ujjak között is szőrözött. A fejen a szőrzet jóval rövidebb. A kettő keverékeinél előfordulhat a merev, egyenes szőr sűrű, közepesen hosszú és jól simuló fedőszőr, sűrű aljszőr és mérsékelten zászlós, nadrág ritkán fordul elő.

Szín

Ezüst-, őz-, vagy egérszürke valamint ezeknek a színeknek az átmenete. A fejen és a füleken többnyire valamivel világosabb. A fehér jegyek csekély mértékben csak a mellen és az ujjakon megengedett. Esetenként a hát közepén egy többé-kevésbé kifejezett sötétebb csík, az un. „angolnacsík” előfordulhat.

Azok a kutyák, melyeknél vöröses-sárga jegyek találhatók, csak „jó” minősítést kaphatnak.
A barna jegy súlyos hiba.

Nagyság/súly
Marmagasság:
  kanok  59-70 cm
Szukák   57-65 cm

Hibák
Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő és a hiba nagyságának megfelelően kell értékelni.

Súlyos hibák

 • Egyértelmű eltérés a típustól és eltérés a nemi jellegtől.
 • Komoly aránytalanság.
 • Koponya: túl erős ajkak, rövid vagy hegyes fang
 • Több mint két P 1 vagy M 3 hiánya
 • Könnyű szemhéj hiba, mindkettő vagy az egyik szemhéjon
 • Laza nyakbőr. Komoly eltérés a nyak formájától, izomszegény.
 • Ponty vagy nyerges hát. Túl sok bőr.
 • Dongás mellkas, nem elég mély mellkas vagy rövid mellkas. Felhúzott has.
 • Hordós vagy tehénállás.
 • Nem megfelelő mozgás a jármódokban, rövid előre nyúlás és kevés tolóerő, poroszkálás.
 • Túl finom vagy túl durva bőr.
 • A standardtól eltérő szőrzet.
 • Szőrhiány a hason vagy a füleken. Gyapjas szőr a rövidszőrűeknél. Kimondottan göndör vagy alig szőrözöttség a hosszúszőrű egyedeknél.
 • Eltérés a szürke árnyalatoktól, mint sárgás vagy barnás árnyalatok. Barna jegyek.
 • Eltérések a nagyságban ill. súlyban több mint 2 cm.
 • Egyéb durva hibák.
 • Jellem (wesen) hibák.

Kizáró ok

 • Atipusos kutyák: nehézkes vagy túl könnyű
 • Rossz arányok.
 • Bulldogszerű koponya.
 • Görbe orrhát (kosorr).
 • Előre vagy hátra harapás, hiányzó fogak.
 • Entrópium, Ektrópium. ( szemhéj be- illetve kifelé fordulás )
 • Elálló fülek.
 • Kimondott nyaklebernyeg (toka)
 • Erősen nyerges hát, vagy erős pontyhát, túlnőtt far.
 • Torz mellkas, vagy nagyon hordós mellkas.
 • Angolkóros vagy torzult végtagok.
 • Krónikus bénaság.
 • A bőr torzulásai vagy bőrbetegség.
 • Részleges vagy teljes szőrhiány.
 • Más szín, mint szürke. Kiterjedt barna jegyek. Fehér jegyek kivéve a mellen és a mancsokon.
 • A marmagasság határa feletti vagy alatti nagyság.
 • Egyéb betegségek, melynél az örökletességet sejteni lehet pl.:epilepszia
 • Félénk vagy agresszív viselkedés

Ez az összeállítás nem tartalmazza valamennyi előforduló hibát, csak a legfontosabbak kivonata. Mintának tekintendő!

Megjegyzés
A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkezniük, melyek a herezacskóban helyezkednek el.