VIZI-MEZEI VIZSGA

1

Eredmények

Vízi-, Mezei vizsga vizslák részére (VM)

. Általános rendelkezések:

1. A vízi mezei vizsga célja a minoségi tenyészállomány kiválogatása vadászati adottságok szempontjából. Magas szinten vizsgálja a fajtára jellemzo vadászati adottságok, illetve az ennek kifejezodéséhez szükséges kiképzettség és fegyelmezettség meglétét.

2. A vízi-, mezei vizsga teljesítése a feltétele az ötnyelvu munkavizsga igazolvány megszerzésének.

3. A vizsgára nevezheto minden rövid és drótszoru vizsla, amelyik az érvényes tenyésztési szabályzat eloírásainak megfelelt (Küllem, alapvizsga és CSD szempontjából egyaránt.). Valamint nevezheto minden VII fcs.-ba tartozó kutya, amelynél a fajta tenyésztéséért felelos szervezet ezt a vizsgát elismeri.

II. feladatok részletes ismertetése:

A. MEZEI MUNKA

Mezei keresés

Keresési ido: 15 perc.

A vezeto minél diszkrétebb módon, minél kevesebb paranccsal és irányítással dolgozzon. Magasabbra kell értékelni az önállóan, kevés parancsra dolgozó vizslát.

1. Orr minosítése: (6)

A kutya orrjóságát a mezei keresés és a lott vad megkeresése légszimattal feladatok során kell értékelni.

Az elbírálásnál értékelni kell: milyen távolságról észleli a kutya a vadat, vadnyomokat, milyen fejtartással fut. Azt a távolságot, ahonnan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni. A jó orr legbiztosabb jele a nagyobb távolság, ahonnan a vadat észleli, és a magabiztosság a jelzésekben és a vadmegállásban.

A jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogyan használja ki a szelet, hogyan választja meg a keresés módját és a fordulókat a körülmények függvényében, Jó orrhasználat esetén a vizsla mindig a szél felé tartja az orrát, tempóját a szimatvételi lehetoségekhez, az adott terepszakaszhoz igazítja. Fejét keresés közben vízszintesen tartó vizslának mindig jobb az orra, mint az állandóan talajt szimatoló vizslának.

Hibák: A vad megközelítése kis távolságra jó széllel. A vad kihagyása. Stabil állás vad nyomon, csapán, a vad fekvohelyén, stb.

Értékelés: a mezei keresés osztályzatai: – orrjóság

– orrhasználat

Elveszett vad keresése légszimattal: – orrjóság

A három osztályzat átlaga adja a végso osztályzatot az orrminoségre.

2. Keresési mód (5)

A keresés idotartama minden kutyánál összesen legalább 15 perc legyen.

A keresés legyen aktív, intelligens, módszeres és a terephez, idojáráshoz alkalmazkodó. A kutya dolgozzon önállóan, térnyero, a fajtára jellemzo megfelelo tempójú, de egyenletesen és kitartó, túlnyomórészt vágtában �de legalább ügetésben – , magas fejtartással, állandó orrhasználatot és vadászszenvedélyt tükrözoen. A gyorsabb keresés elony mindaddig, amíg a tempó összhangban van a körülményekkel, és nem megy az eredményesség (a vad megtalálása) rovására. A mozgás milyensége legyen a fajtára jellemzo.

A keresés (kilengések) irányát a szélirány határozza meg, a stílus mindig tükrözze, hogy a kutya érzékeli, és figyelembe veszi a szél irányát, erosségét, a szagvételi lehetoségeket. A keresés szélességét (oldalirányú kitérések távolságát) a terepadottságok és a szélviszonyok határozzák meg: a szélesebb a jobb, azonban mindig tudjon kapcsolatot tartani vezetojével. Megfelelo körülmények esetén a kb. 80-100 lépés szélesség elvárható a 4-es osztályzathoz. Minimális követelmény az 50-60 lépés keresési szélesség.

A fordulóknál a kutya mindig vegye figyelembe a szélirányt. Az eloremenést a terület és az idojárási körülmények (szagvételi lehetoség) határozzák meg, de ne legyen több 30 �40 lépésnél. A kijelölt területet a kutya keresse át és minden alkalmat használjon ki arra, hogy vadat találjon. Jelezze a területen található vadnyomokat, vadfekvéseket, de ezáltal nem lehet töredezett, akadozó a keresés. Ne maradjon ki vad, azonban az esetlegesen kihagyott vad értékelésénél a bírók a körülmények és lehetoségek figyelembevételével döntsenek a minosítésrol.

Hibák: Tervszerutlen, önállótlan, szenvedély nélküli keresés, csak homlokszéllel (elore) keresés. A vezetohöz való tapadás, húzódás, lassú mozgás. Keresés orrhasználat nélkül.

3. Vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (5)

Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyértelmuen jeleznie kell.

A jelzés után, a helyzet és a vad viselkedése függvényében a kutya vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat határozottan állja.

Állás után, ha a vad elotte fut, utána kell húznia úgy, hogy ot a gazdája követhesse. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetoje elott, lehetoleg önállóan dolgozzon, maradjon kontaktusban a vaddal. A kutya vezetoje nem elozheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve, ha a bíró a meglapuló vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra való diszkrét biztatás vagy a kutya csitítása.

Hibák: önállótlan, csak a vezeto parancsára végzett utánhúzás, eredménytelen utánhúzás, a vad kinyomása parancs nélkül, az utánhúzás megtagadása.

4. A vadmegállás (5)

Keresés közben a kutyának a talált vadat nyugodtan és biztosan kell állnia.

A vadmegállás legyen szilárd és kifejezo. Friss vadhelyet, nyomot csak rövid (max. 3-4 mp.) állással szabad jelezni, azután a kutyának önmagát kell korrigálni.

Ismételt vad kihagyás vagy meg nem állás esetében a vizsla 0 osztályzatot kap.

Hibák: rövid vagy nem biztos állás, a vad ido elotti felrebbentése, üres állás, ha parancsra áll,

a vad megtagadása (nem állja meg, elfordul és továbbmegy a megtalált vadtól)

5. Viselkedés vadkelésre és lövésre (3)

A vad felrebbenésekor vagy kiperdülésekor és lövés után a kutyának nyugodtan kell viselkednie, helyben kell maradnia. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezeto egy parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezeto 6-8 lépésen belül leállítja. Lövésfélo vagy lövésérzékeny kutya a vizsgából kizárandó.

6. Vezethetoség, engedelmesség mezon (4)

Ezt a feladatot a teljes mezei munka során kell elbírálni. A kutya kéz vagy hangjelre reagáljon és hajtsa végre a vezetoje parancsát.

A vezethetoség a vezeto és vizsla közötti együttmuködés feltétele. Ezt beszámítjuk az engedelmesség osztályzatba. A vezethetoség fejezi ki a vizsla irányíthatóságát, az állandó kapcsolattartást a vezetovel.

7. Kitartás és gyorsaság keresés közben (4)

A keresés egész ideje alatt a vizslának azonos tempóban, változatlan érdeklodéssel és szenvedéllyel kell keresnie. A vizsla gyorsasága a növényzet, szélirány, idojárás és vadsuruség függvénye. Szabad mozgást engedo növényzetben kívánatos a lendületes keresés.

Elhozások:

8. Lott vad megkeresése légszimattal, feltétlen elhozás (4)

Ido: 10 perc

Egy szárnyas és egy szormés vadat kell kihelyezni az általános eloírások szerint.

A kutyát vezetoje elhozási parancs nélkül keresni küldi a vad irányába. A vizsla önállóan, lehetoleg irányítás nélkül végezze munkáját. (Ha a kutya lényegesen elhagyja a képzeletben kijelölt keresési területet, a vezeto visszairányíthatja oda �ez nem jelent hátrányt az értékelésnél)

Miután a vizsla észlelte a vadat, semmilyen parancs nem adható annak elhozásáig.

A mennyiben a vezeto a vad észlelése és felvétele között parancsot ad, a kutya maximum 2-es osztályzatot kaphat. A kutyának az eloször megtalált vadat hoznia kell, utána a vezeto paranccsal küldheti a második keresésére. A mennyiben a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, már az elso vadnál is véglegesen 0 osztályzatot kap.

Ha a szintido alatt csak egy vadat talál meg a kutya, az addig elért osztályzat felét kapja.

A körülményeknek megfeleloen gyors, szenvedélyes, céltudatos, önálló munka, tervszeru kereséssel érdemel maximális osztályzatot.

A feladat végrehajtása közben rész-osztályzatot kell adni a kutya orr-minoségére is, az 1. pontnál leírtak szerint.

9. Szárnyas vad elhozása, átadása (3)

A korrekt elhozás és átadás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható.

A 8-as és 11-es feladatoknál egyaránt értékeljük, és a két részjegy átlaga adja a végso osztályzatot.

10. Lott szormés vad elhozás (3)

Ld. 9. feladat.

A 8-as és 12-es feladatnál egyaránt értékeljük és a két részjegy átlaga adja a végso osztályzatot.

11. Szárnyas vonszalék kidolgozása

A vonszalékot egy töréssel 150 lépés hosszan húzzuk. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

12. Szormés vonszalék kidolgozása (4)

Ido: 10 perc

A vonszalékot két tompa kanyarral, kígyóformában 200 lépés hosszan húzzuk. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

B. VÍZI MUNKA

13. Kajtatás nádban lott vad megkeresésével (5)

Ido: 5 perc

Egy megfeleloen széles és mély nádasban kerestetjük a kutyát. Kb. olyan távolságra az indítás helyétol, hogy a kutya kb. 3-4 perc után érjen oda, bedobunk egy friss lott kacsát a suru nádasba. (Vigyázni kell, hogy a kacsa ne akadjon fel a nádon.) A kutyának a gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelo szélességben és mélységben kell átdolgoznia. A kutya élénkítése és csendes irányítása nem számít hibának. Ha a kutya kijön a nádból, a vezetoje utasítására vissza kell fordulnia.

Amennyiben az összes kajtatási ido kevesebb, mint 4 perc, a vad átadása után tovább kell folytatni a kajtatást. Amennyiben 5 perc alatt nincs meg a vad, de a kutya megfelelo intenzitással dolgozik, a munkaido meghosszabbítható 3 perccel, a bírók megítélése szerint új kacsa is bedobható. (A vad bedobása úgy történjen ebben az esetben, hogy a kutya közben a nádasban dolgozik, nem láthatja a dobást.) Vad terítékre kerülése nélkül az osztályzat 0. A korrekt átadás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható.

Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani.

14. Lott kacsa megkeresése mély vízben (5)

szintido: 10 perc

A feladat lényege, hogy az elozoleg meglott kacsát a kutya keresse meg nyílt vízen át a vízállásos nádas szélénél. A kutya a vad bedobását nem láthatja.

A vadkacsát a szemben lévo nádas közelébe dobjuk egy lövés kíséretében úgy, hogy a kutyának legalább 30 métert úszni kelljen és a kutya lehetoleg a nyílt vízrol szagot kaphasson a vadról. Friss, nem szétázott vadat kell használni. Lényeges, hogy a partról ne pillanthassa meg a vadat, tehát a szimata alapján kitartóan keresnie kelljen. A vezeto szükség esetén irányíthatja kutyáját, de a keresés céltudatosságát, önállóságát értékelni kell. Ha a kutya egy ido után a kereséssel felhagy, és csak dobással tudja a vezeto további munkára küldeni, 2-nél jobbat nem kaphat. A vad megtalálása és partra hozása nélkül a munka értékelése 0.

Amikor a kutya megpillantotta a vadat és közeledik hozzá, a vízre kell loni a vad közelébe. Ha a kutya nem folytatja a munkát, hanem kiúszik, a félelem bármilyen jelét mutatja, a vizsgából kizárandó.

15. Lott vízivad elhozása, átadása (3)

Értékelni kell az elhozást és az átadást, de az átadáshoz egy parancs adható Ha a kutya a víz szélénél leteszi a vadat, és nem viszi tovább, 1-esnél jobbat nem kaphat.

A 13. és 14-es feladatoknál egyaránt értékeljük és a részjegyek átlaga adja a végso osztályzatot, azonban egyik részjegy sem lehet 0.

16. Vízkedvelés, munkakedv vízben (2)

Figyelembe kell venni, hogy a vizsla hogyan megy a vízbe, hogyan úszik, szereti-e egyáltalán a vizet, szenvedélyesen, kitartóan dolgozik-e. Amennyiben a kutya csak az után megy be a vízbe, hogy vezetoje valamit a vízbe dobott, 1-nél jobb osztályzatot nem kaphat.

III. Értékelés:

Díjba sorolás:

I. = 240 – 280

II. = 210 – 239

III. = 141 – 209 pont

A vizsga értékelése az alábbi bírálati lap szerint történik:

Vízi- mezei vizsga

bírálati lap

Feladat értékszám osztályzat I. II. III.
díjhoz szükséges pontszám
Mezei munka
1. Orr minosítése:

A / orrjóság

B / orrhasználat

C / orr légszimatos elhozásnál

6 3 3 T
2. Keresési mód 6 3 3 T
3. Vad jelzése, utánhúzás 5 3 2 T
4. Vadmegállás 5 3 3 T
5. Viselkedés vadkeléskor és lövésre 3 2 T T
6. Engedelmesség, vezethetoség 3 3 2 T
7. Gyorsaság, kitartás 4 3 2 T
8. Lott vad megkeresése légszimattal 4 3 2 T
9. Szárnyas vad elhozása 3 3 2 T
10. Lott nyúl elhozása 3 3 2 T
11. Szárnyas vonszalék 4 3 2 T
12. Szormés vonszalék 4
Mezei munka összesen: 200
Vízi munka:
13. Kajtatás nádban lott vad megkeresésével 5 3 2 T
14. Lott vad megkeresése mélyvízben 6 3 2 T
15. Vizivad elhozás mélyvízbol 4 3 2 T
16. Munkakedv vízben, vízkedvelés 5 2 T T
Vízi munka összesen: 80
Összes pontszám: 280

Az ezen bírálati lapon igazolt eredmény a kutya származási lapjára felvezetheto!

Vizsga helye, ideje:

P.H.

Rendezvényiroda vezetobíró

Bíró Bíró